Search
Close this search box.

רפורמת “לא עוצרים בנמל” החל מ- 01.07.2024

עם כניסתה לתוקף של הרפורמה “לא עוצרים בנמל”, אנו במחלקת הייבוא של “חרמון מעבדות”
רוצים להמשיך ולתת לכם את השירות המקצועי והאדיב שלנו על מנת לסייע לכם להבין את ההקלות
ולהציע את שירותינו הנרחבים בנושא ניהול תיקי המוצר ואישור המוצרים, על מנת שתוכלו להבטיח
כי אתם עומדים בדרישות התקנים ושאר הדרישות הרלוונטיות למוצרים המיובאים על ידכם ועל ידי
.”כך להבטיח לכם “ראש שקט
:השירותים המוצעים על ידינו
ניהול תיקי המוצר לטובין המיובאים על ידכם*
סקירת תעודות, דוחות ומסמכי יצרן*
בדיקות דגם בהתאמה לכלל סעיפי התקן במסגרת בדיקות “טרום ייבוא”למוצרים בקבוצת ייבוא 1, בדיקות לפי*
בקשת הייבואן למוצרים בקבוצות 2+3, לפי בחירתכם
בדיקות דירוד אנרגטי*
אל תשכחו!! אנחנו פה בשבילכם ויחד נעבור את הרפורמה בחדשה בהצלחה
למידע נוסף שלחו לנו מייל או התקשרו
[email protected]
יעל קראוס 054-6345159
!מחכים לכם

Skip to content